บริษัท ไนซ์คอนโทรล จำกัด 081-8183236 , line kittinanpan,[email protected],[email protected]

Dickson Chart Paper


฿0.00
Original Dickson Chart Paper60 sheets/box Models available:C007 4" Charts, 120 to 240 VAC, 7 Day C008 4" Charts, 120 to 240 VAC, 8
เหลือ 100 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : โคบายาชิ
  • รหัสสินค้า : 000124

รายละเอียดสินค้า Dickson Chart Paper

Original Dickson Chart Paper

60 sheets/box

 

Models available:

C007 4" Charts, 120 to 240 VAC, 7 Day     
C008 4" Charts, 120 to 240 VAC, 8 Hour    
C009 4" Charts, 120 to 240 VAC, 24 Hour    
C010 4" Charts, 0 to 100, 24 Hour    
C011 4" Charts, -40 to 50, 24 Hour    
C012 4" Charts, 0 to 100, 7 Day    
C015 4" Charts, -20 to +120, 24 Hour    
C017 4" Charts, -20 to +120, 7 Day    
C021 4" Charts, 0 to 30VAC / 100PSI 24 Hour    
C022 4" Charts, 0 to 300, 24 Hour    
C024 4" Charts, 0 to 30, 24 Hour    
C025 4" Charts, 0 to 150, 24 Hour    
C026 4" Charts, 0 to 200, 24 Hour    
C028 4" Charts, 0 to 500, 24 Hour    
C029 4" Charts, 0 to 60, 24 Hour    
C031 4" Charts, 0 to 200, 5 Hour    
C032 4" Charts, 0 to 250, 24 Hour    
C035 4" Charts, 0 to 150, 7 Day    
C036 4" Charts, 0 to 300, 7 Day    
C039 4" Charts, 0 to 250, 7 Day    
C040 4" Charts, 0 to 200, 7 Day    
C041 4" Charts, 0 to 60, 7 Day    
C042 4" Charts, -40 to 50, 7 Day    
C043 4" Charts, 0 to 600, 7 Day    
C049 4" Charts, 100 to 220°F, 24 Hour    
C050 4" Charts, 65 to 30°C, 24 Hour    
C053 4" Charts, 10 to 45°C, 24 Hour    
C056 4" Charts, 0 to 500, 7 day    
C070 4" Charts, +45 to +90, 7 Day    
C079 4" Charts, 0 to 150, 1 Hour    
C081 4" Charts, -50 to 50, 24 Hour    
C083 4" Charts, -50 to +50, 7 Day    
C084 4" Charts, +40 to -50°C, 7 Day    
C088 4" Charts, 0 to 30, 7 Day    
C090 4" Charts, 45 to 90, 24 Hour    
C091 4" Charts, 0 to 45, 24 Hour    
C101 4" Charts, 0 to 45, 7 Day    
C106 4" Charts, 0/65 CFM, 0/2CMM, 24 Hour    
C175 4" Charts, 210 to 280°F, 12 Hour    
C177 4" Charts, -10 to +40°C, 7 Day (0 to 100 RH)    
C178 4" Charts, -10 to +40°C, 24 Hour (0 to 100 RH)    
C180 4" Charts, -30 to +50°C, 24 Hour    
C181 4" Charts, -30 to +50°C, 7 Day    
C203 4" Vaccine Charts, 0 to +70°F, 7 day    
C204 4" Vaccine Charts, -18 to +21°C, 7 day    
C205 4" Charts, -22 to +122°F, 24 Hour    
C206 4" Charts, -22 to +122°F, 7 Day    
C207 4" Charts, +7 to +32°C, 24 Hour    
C208 4" Charts, +7 to +32°C, 7 Day    
C209 4" Charts, -18 to +37°C, 24 Hour    
C210 4" Charts, -18 to +37°C, 7 Day    
C301 3" Charts, -14 to +32°F, 24 Hour    
C302 3" Charts, -14 to +32°F, 7 Day    
C303 3" Charts, +4 to +50°F, 24 Hour    
C304 3" Charts, +4 to +50°F, 7 Day    
C305 3" Charts, +50 to +96°F, 24 Hour    
C306 3" Charts, +50 to +96°F, 7 Day    
C307 3" Charts, +76 to +122°F, 24 Hour    
C308 3" Charts, +76 to +122°F, 7 Day    
C309 3" Charts, -25 to 0°C, 24 Hour    
C310 3" Charts, -25 to 0°C, 7 Day    
C311 3" Charts, -15 to +10°C, 24 Hour    
C312 3" Charts, -15 to +10°C, 7 Day    
C313 3" Charts, +10 to +35°C, 24 Hour    
C314 3" Charts, +10 to +35°C, 7 Day    
C315 3" Charts, +25 to +50°C, 24 Hour    
C316 3" Charts, +25 to +50°C, 7 Day    
C317 3" Charts, -5 to +20°C, 24 Hour    
C318 3" Charts, -5 to +20°C, 7 Day    
C319 3" Charts, +22 to +68°F, 24 Hour    
C320 3" Charts, +22 to +68°F, 7 Day    
C321 3" Charts, +32 to +78°F, 7 Day    
C401 8" Charts, -40 to 50, 7 Day    
C402 8" Charts, 0 to 1100 PPM, 24 Hour    
C404 8" Charts, 0 to 2200 PPM, 24 Hour    
C405 8" Charts, -.10 to +.10, 7 Day    
C406 8" Charts, -50 to +50F/C, 31 Day    
C407 8" Charts, 0 to 250F/C or 0 to .25, 31 Day    
C408 8" Charts, 0 to 500, 31 Day    
C409 8" Charts, 0 to 100, 31 Day    
C410 8" Charts, 0 to 100, 24 Hour    
C411 8" Charts, -50 to +50, 24 Hour    
C412 8" Charts, 0 to 100, 7 Day    
C414 8" Charts, -50 to +50, 7 Day    
C415 8" Charts, -20 to +120F, 24 Hour (0 to 100 RH)    
C417 8" Charts, -20 to +120F, 7 Day (0 to 100 RH)    
C418 8" Charts, 0 to 1100 PPM, 7 Day    
C419 8" Charts, 0 to 2200 PPM, 7 Day    
C420 8" Charts, 0 to 10, 24 Hour    
C422 8" Charts, 0 to 300, 24 Hour    
C424 8" Charts, 0 to 30, 24 Hour    
C425 8" Charts, 0 to 150 or 0 to .15, 24 Hour    
C427 8" Charts, -30 to 60, 24 Hour    
C428 8" Charts, 0 to 500, 24 Hour    
C429 8" Charts, 0 to 60, 24 Hour    
C431 8" Charts, 0 to 300, 7 Day    
C432 8" Charts, 0 to 250 or 0 to .25, 24 Hour    
C435 8" Charts, 0 to 150 or 0 to .15, 7 Day    
C436 8" Charts, 0 to 200, 7 Day    
C437 8" Charts, 0 to 200, 0 to 100 RH, 7 Day    
C439 8" Charts, 0 to 250 or 0 to .25, 7 Day    
C440 8" Charts, 0 to 1000, 7 Day    
C441 8" Charts, 0 to 1000, 24 Hour    
C442 8" Charts, -150 to +250 or -.15 to +.25, 24 Hour    
C443 8" Charts, 0 to 2000F, 24 Hour    
C444 8" Charts, 0 to 2000F, 7 Day    
C445 8" Charts, -20 to +20 F/C, 24 Hour    
C446 8" Charts, +20 to +100 F/C, 24 Hour    
C447 8" Charts, +50 to +150 F/C, 24 Hour    
C448 8" Charts, -20 to +20 F/C, 7 Day    
C449 8" Charts, +20 to +100 F/C, 7 Day    
C450 8" Charts, +50 to +150, 7 Day    
C452 8" Charts, -150 to +250 or -.15 to +.25, 7 Day    
C453 8" Charts, 0 to 14, 7 Day    
C456 8" Charts, 0 to 200, 24 Hour    
C457 8" Charts, 0 to 14, 24 Hour    
C458 8" Charts, 0 to 200(for 0-185F, 0-200PSI), 0 to 100 RH, 24 Hour    
C459 8" Charts, 0 to 500, 7 Day    
C463 8" Charts, 0 to 30, 7 Day    
C465 8" Charts, 0 to 60, 7 Day    
C467 8" Charts, 120 to 240 VAC, 7 Day    
C469 8" Charts, 120 to 240 VAC, 24 Hour    
C471 8" Charts, 45 to 90, 7 Day    
C472 8" Charts, -20 to +50C, 24 Hour (0 to 100 RH)    
C473 8" Charts, -20 to +50C, 7 Day (0 to 100 RH)    
C476 8" Charts, +40 to +110F, 24 Hour (0 to 100 RH)    
C477 8" Charts, +40 to +110F, 7 Day (0 to 100 RH)    
C478 8" Charts, +5 to +40C, 24 Hour (0 to 100 RH)    
C479 8" Charts, +5 to +40C, 7 Day (0 to 100 RH)    
C480 8" Charts, -20 to +120F, 31 Day (0 to 100 RH)    
C481 8" Charts, +40 to +110F, 31 Day (0 to 100 RH)    
C482 8" Charts, -20 to +50C, 31 Day (0 to 100 RH)    
C483 8" Charts, +5 to +40C, 31 Day (0 to 100 RH)    
C486 8" Charts, -30 to +50, 24 Hour    
C487 8" Charts, -30 to +50, 7 Day    
C495 8" Chart, -.10 to +.10, 24 Hour    
C498 8" Charts, 0 to 10, 7 Day    
C603 6" Charts, 0 to 300, 7 Day    
C612 6" Charts, 0 to 100, 7 Day    
C614 6" Charts, +60 to -40, 24 Hour    
C651 6" Charts, -50 to +50, 7 Day    
C652 6" Charts, -50 to +50, 24 Hour    
C653 6" Charts, 0 to ±50, 7 Day    
C654 6" Charts, 0 to ±50, 24 Hour    
C655 6" Charts, +50 to +100F/C, 7 Day    
C656 6" Charts, +50 to +100, 24 Hour    
C657 6" Charts, 0 to ±100, 7 Day    
C658 6" Charts, 0 to ±100, 24 Hour    
C659 6" Charts, 0 to +250, 7 Day    
C660 6" Charts, 0 to +250, 24 Hour    
C661 6" Charts, 0 to +500F, 7 Day    
C662 6" Charts, 0 to +500F, 24 Hour    
C663 6" Charts, 0 to +50°C, 0 to 100RH, 7 Day    
C664 6" Charts, 0 to +50°C, 0 to 100RH, 24 Hour    
C665 6" Charts, 0 to +200°F, 0 to 100RH, 7 Day    
C667 6" Charts, 0 to +200°F, 0 to 100RH, 24 Hour    
C668 6" Charts, 0 to +14, 7 Day    
C670 6" Charts, -20 to +120, 24 Hour    
C671 6" Charts, 0 to +200, 7 Day    
C672 6" Charts, 0 to +200, 24 Hour    
C673 6" Charts, 0 to +300, 7 Day    
C674 6" Charts, 0 to +300, 24 Hour    
C675 6" Charts, -10 to +10, 7 Day    
C676 6" Charts, -10 to +10, 24 Hour    
C677 6" Charts, 0 to -50°F/C, 7 Day    
C678 6" Charts, 0 to -100°F/C, 7 Day