บริษัท ไนซ์คอนโทรล จำกัด 081-8183236 , line kittinanpan,[email protected],[email protected]

������������������������������������������������������

FLOW SENSORS เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน น้ำยาสารเคมี โดยเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ไปแสดงผลเป็นอัตตราการไหล ปริมาณ ปริมาตร ต่อเวลา
แสดง 1-5 จาก 5 รายการ